Επισκευές-Συντήρηση


Το τμήμα Υπηρεσιών της Σταύρος Κασιδιάρης Α.Ε αναλαμβάνει την Εγκατάσταση και Επισκευή κάθε είδους συστήματος αυτοματισμού, στην Ελλάδα και το εξωτερικό.


Πλεονεκτήματα

 • Προσφορά υπηρεσιών σε Παγκόσμιο Επίπεδο
 • Τεχνική Επιθεώρηση επί του σκάφους
 • Εκτίμηση κόστους και χρόνου παράδοσης / ολοκλήρωσης εργασιών
 • Αποθέματα εφεδρικών εξαρτημάτων
 • Μετασκευές επί του σκάφους
 • Παροχή εγγύησης καλής λειτουργίας
 • Παροχή λεπτομερών συνοδευτικών εγγράφων
 • Πιστοποιητικά Ναυτιλιακού τύπου

Επισκευή συστημάτων

 • Προστασίας και διαχείρισης ενέργειας Γεννητριών
 • Παρακολούθησης Μηχανοστασίου
 • Πνευματικού ελέγχου και αυτοματισμού Κυρίων Μηχανών
 • Ελέγχου Καυστήρων
 • Πυρανίχνευσης και Πυρασφάλειας
 • Ανίχνευσης αδρανών αερίων
 • Παρακολούθησης Στάθμης δεξαμενών, Πίεσης, Θερμοκρασίας
 • Ελέγχου ιξώδους καυσίμου και λαδιού
 • Παρακολούθησης συγκέντρωσης ελαίου σε καυσαέρια
 • Παρακολούθησης εκκενώσεων ελαίου (Oil Discharge Monitoring)
 • Επισκευή Τυπωμένων Ηλεκτρονικών Πλακετών

Εταιρεία

Σταύρος Κασιδιάρης Α.Ε.

Πειραιάς, Αγχιάλου 97 & Αιγάλεω 73

+30 210 4636000

+30 210 4624471

info@kassidiaris.gr

Marine TrafficΧάρτηςΆλλες πληροφορίες:

Η Σταύρος Κασιδιάρης Α.Ε. είναι πάντα στην διάθεση σας για οποιαδήποτε ερώτηση ή πληροφορία σχετικά με της προσφερόμενες υπηρεσίες της.