fbpx

πλοίο - Kassidiaris

REEFER-MAX-The-solution-for-the-refrigerated-goods-transportation_front-2.jpg

Καθώς η παγκόσμια ανάγκη για τη μεταφορά αγαθών ψυγείου συνεχώς αυξάνεται, η ναυτιλιακή βιομηχανία απαιτεί νέες πρακτικές για να διαχειριστεί την αύξηση του μεταφορικού φορτίου. Το έργο “REEFER MAX” ολοκληρώθηκε πρόσφατα από το τεχνικό τμήμα της C&A Σταύρος Κασιδιάρης Α.Ε., δίνοντας λύση σε αυτή την ανάγκη.

Ειδικότερα, το “REEFER MAX” αναφέρεται σε ένα πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων, το οποίο διατηρεί το φορτίο που βρίσκεται εντός των ψυγείων-εμπορευματοκιβωτίων (reefer containers) στην κατάλληλη θερμοκρασία, σύμφωνα με τις αυστηρές προδιαγραφές του ναυλωτή. Συνήθως, εντός των ψυγείων – εμπορευματοκιβωτίων μεταφέρονται ευπαθή προϊόντα όπως φρούτα, κρέας, ψάρι, λαχανικά, γαλακτοκομικά, λουλούδια και φάρμακα. Ειδικές θέσεις στο αμπάρι και στο κατάστρωμα του πλοίου είναι εξοπλισμένες με κατάλληλη παροχή ρεύματος και με επαρκή χώρο εξαερισμού για τον συμπιεστή ψύξης. Οι θέσεις αυτές είναι προκαθορισμένες πριν τη φόρτωση του πλοίου και περιλαμβάνονται στο γενικό πλάνο φόρτωσης που ακολουθείται σε κάθε λιμένα.

Η αρχή του έργου

Η αρχή του έργου αφορούσε σε μια οικογένεια έξι ψυγείων – πλοίων μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων 6700 TEU. Κατά την ναυπήγηση και τον αρχικό σχεδιασμό, τα πλοία ήταν εξοπλισμένα με επιπλέον 1200 θέσεις υποδοχής reefer containers στο κατάστρωμα και στο αμπάρι, ενώ μετά την περάτωση του project υπήρξε αύξηση των θέσεων κατά 35% δηλαδή συνολικής χωρητικότητας σε πάνω από 1600 TEU.

Το πρώτο στάδιο του έργου

 Ο προγραμματισμός του έργου ξεκίνησε με την αναθεώρηση των ηλεκτρολογικών σχεδίων των πλοίων, έτσι ώστε οι νέες θέσεις να μπορούν να συνδεθούν με ασφάλεια στο ηλεκτρικό δίκτυο των πλοίων. Όλες οι σχετικές μελέτες, όπως η ανάλυση του φορτίου και ο υπολογισμός βραχυκυκλώματος υποβλήθηκαν και εγκρίθηκαν από τους αντίστοιχους νηογνώμονες, φορείς πιστοποίησης. Σύμφωνα με τη μελέτη εξαερισμού, έπρεπε να εγκατασταθούν πρόσθετοι ηλεκτρικοί εξαεριστήρες στις περιοχές φορτίου για να αυξηθεί η παροχή αέρα, ώστε να παρέχεται αρκετός εξαερισμός στον αυξημένο αριθμό των ψυκτικών μονάδων.

Το δεύτερο στάδιο του έργου

Στο δεύτερο στάδιο του έργου, οι ηλεκτρολογικοί πίνακες που είχαν ήδη κατασκευαστεί από τους τεχνικούς μας εγκαταστάθηκαν σε προκαθορισμένα σημεία του πλοίου, ενώ νέα καλώδια τοποθετήθηκαν για να συνδέσουν τους παλιούς πίνακες με τους καινούργιους και τα πρόσθετα reefer socket. Την ίδια περίοδο, μέσα στα αμπάρια, εγκαταστάθηκαν οι νέοι εξαεριστήρες και ένας νέος απομακρυσμένος πίνακας ελέγχου μέσα στο Control Room για να επιτρέπει στο πλήρωμα του πλοίου τον απομακρυσμένο έλεγχο νέων και παλαιών εξαεριστήρων.

Αναβάθμιση συστήματος Refcon

Μετά το πέρας των εργασιών εγκατάστασης έγινε αναβάθμιση του υφιστάμενου συστήματος απομακρυσμένης επιτήρησης της κατάστασης των ψυγείων – container, ώστε να μπορούν να συνδεθούν και τα νέα container – ψυγεία. Με την ολοκλήρωση της αναβάθμισης, το πλήρωμα έχει πρόσβαση σε όλες τις πληροφορίες που αφορούν το container – ψυγείο, όπως λιμάνι φόρτωσης και εκφόρτωσης, καμπύλη θερμοκρασίας κ.ά. Αυτό δίνει την δυνατότητα στο πλήρωμα να παρέχει – κατόπιν ζήτησης – στον κάτοχο του container – ψυγείου πληροφορίες για το φορτίο ακόμα και σε real time.

Ολοκλήρωση του έργου

Η ολοκλήρωση του έργου πραγματοποιήθηκε σε περίπου 120 μέρες στο ναυπηγείο Zhoushan Xinya Shipyard της Κίνας. Για την υλοποίηση του έργου χρειάστηκαν:

  • 75 μέρες για την κατασκευή 80 ηλεκτρολογικών πινάκων
  • Περισσότερα από 60 χιλιόμετρα νέων εγκατεστημένων καλωδίων ρεύματος (από 3x5mm2 μέχρι 3x120mm2)
  • 35 μέρες για την εγκατάσταση σε κάθε πλοίο στο ναυπηγείο
  • 40 εργαζόμενοι – τεχνικοί ανά μέρα
REEFER MAX 5
REEFER MAX 3
REEFER MAX 4
REEFER MAX 6
REEFER MAX 1
REEFER MAX 2

Ανακαλύψτε περισσότερα έργα μας εδώ.