Αντιπροσωπεύσεις

Καλώδια ναυτικού τύπου


MCCB, Συστήματα παρακολούθησης, Πίνακες διανομής ρεύματος


Μαγνητικές επαφές, Θερμικά ρελέ, Χρονικά, Μεταδότες πίεσης, Ελεγκτές PID, Αναλυτές Οξυγόνου


Συστήματα ανίχνευσης
αερίων


Αναλυτές αδρανών αερίων


Συστήματα πυρανίχνευσης


Συστήματα Αντιεκρηκτικής
Προστασίας


Μετρητές αλατότητας


Ρυθμιστές τάσεως γεννητριών


Ναυτιλιακός Αυτοματισμός


Διορθωτές συντελεστή ισχύος, Δικτυακοί Αναλυτές, Μετατροπείς, Αναλογικά και Ψηφιακά Όργανα


Ψηφιακά Όργανα, Μετατροπείς Σήματος


Μονάδες Συναγερμού, Συστήματα Παρακολούθησης, Συστήματα Προστασίας


Ηλεκτροπνευματικές Βαλβιδες


Συστήματα 15ppm


Όργανα βαθμονόμησης Πίεσης και Θερμοκρασίας


Διακόπτες χαμηλής και μέσης τάσης, Ηλεκτρονικά ισχύος


Ερμάρια, Πίνακες διανομής


Πνευματικά, Υδραυλικά Συστήματα


Διακόπτες Πίεσης και Θερμοκρασίας
Ηλεκτρομαγνητικοί Διακόπτες


Εξοπλισμός Πνευματικού Αυτοματισμού, Διακόπτες Πίεσης, Ρυθμιστές


Μετατροπείς Σήματος, Μεταδότες


Βιομηχανικός Αυτοματισμός και ΈλεγχοςΕταιρία

Σταύρος Κασιδιάρης Α.Ε.

Αγχιάλου 97 & Αιγάλεω 73, Πειραιάς

+30 210 4636000

+30 210 4624471

E-shop

info@kassidiaris.gr


Follow us